KPI Communications har udarbejdet et nyt kursusformat til IVÆKST, som er målrettet SMV’er. Kurserne kombinere teori og praksis på bedst mulig manér, og alle øvelser tager udgangspunkt i kursisternes egen virksomhed. Fokus er på at skabe reel værdi, og såldes går kursisterne fra kurset med en konkret plan for, hvordan de implementere den nye viden i deres virksomhed. 

Læs om de nye kurser her