#IamRemarkable-konceptet er udviklet af Google, og har dels til formål at styrke kvinders og underrepræsenterede gruppers selvtillid samt motivation for at promovere sig selv og dels at ændre deres holdning til selvpromovering generelt. Konceptet understøttes af en workshop à 1,5 times varighed, som faciliteres af Google-certificerede facilitatorer. #IamRemarkable-initaitvet har eksisteret siden 2015 og har d.d. nået 100.000 deltagere fra +100 forskellige lande verden over. 

En af KPIC’s medarbejdere er certificeret IamRemarkable-facilitator og afvikler workshoppen for bl.a. ledige, der deltager på opkvalificeringsforløb.

Læs mere om IamRemarkable her